الترجمة الكردية من رهائن الخطيئة

Peşi hestyariya pîrê derbarê tevan hebû, ku kesek nêzîkî koxika wê dibû Pîrê gurr dibû. Bert ku ew kes bigikêje koxikê bi çend gavan Pîrê jê dipirsî ku daxwaza wî çi ye. Lê clona nas kir ku xetk dixwazin atileariyê pê re bikin û çîroka wê nas bikin, bi mebesta ku karekîyan titeteijê re bikin, yan jî hinek mirovên wê û zarokên wê bibînin, tevî ku mirovaniya wan ji dûr be jî.

Pîra Xatûnê nanê hisk ktûr dik ir û dixist tetisan. Wê nan kom dikir ji bo ku piştre bifiroşe û jiyana xwe ya bukuri vegerîne. Çawa li hernû gundên Çiyayê Omeriyan geriya, gundek nehişt ku riya xwe pê nexist ûgefek kes nas Lê berdewani di wexerê de bû, ji gundekî diçû gundekî din, weke ku ew ji ber tawanekê yan gunekkariyeke -mezin bireve, beta dawî fi Amûdê kêwiri. Li vê derê jî wê tenê xwe bi koxikekê ser bênderên vî bajarokî anî. Lige[ herdu kurên xwe yên ku kêrnî dekt sari ne, bizineke wan a rq hebû, ku kerdern ev bizin berdayî bû, wê ew di dema xewê dejî girênedida, tê ew Lige[ wan di koxikê de şevder dima.

© Copyright 2020. All Rights Reserved